Tolnai Utcai Óvoda

Székesfehérvár,
Tolnai utca 1.
Tel.: 22/315-592

Email: postmaster@tolnaiovi.hu

Az óvoda fenntartója:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Tel.: 22/537-100

Mottó:

„ Engem ne emeljen a magasba senki,

ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar…”

/Birtalan Ferenc: Míg megnövök/

Szeretettel köszöntjük

a Tolnai Utcai Óvoda honlapján!

 

 


 

Óvodai beiratkozás

2023/2024-es nevelési évre

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 - 17.00 óráig Tolnai Utcai Óvoda (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.)

2023. április 21. (péntek) 8.00 - 17.00 óráig Sziget Utcai Tagóvoda (8000 Székesfehérvár, Sziget u. 6.)

Jelentkezési lap

2023. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés al apján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás nap ján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Részletes információkat a csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Hirdetmény

Óvodai körzetek

 

 

 

Alapítványunk számlaszáma:

18502318-1-07