Tolnai Utcai Óvoda

Székesfehérvár,
Tolnai utca 1.
Tel.: 22/315-592

Email: postmaster@tolnaiovi.hu

Az óvoda fenntartója:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Tel.: 22/537-100

Mottó:

„ Engem ne emeljen a magasba senki,

ha nem tud addig tartani, míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém, ki nem csak hallani, de érteni akar…”

/Birtalan Ferenc: Míg megnövök/

Szeretettel köszöntjük

a Tolnai Utcai Óvoda honlapján!


 

Óvodai beiratkozás a 2024/2025-ös

nevelési évre

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2024. április 22-24. ( hétfő-szerda) 8.00 órától 17.00 óráig

Tolnai Utcai Óvoda székhelyén (Tolnai u. 1.):

2024. április 22. és április 24.

Sziget Utcai Tagóvodájában (Sziget u. 6.):

2023. április 23-24.

2024. szeptember 1. napjától legalább napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett minden olyan kisgyermek, aki 2024. augusztus 31. napjáig be tölti a harmadik életévét.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskola nevelésre oktatásra készíti fel. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés al apján történik. A szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzetes vagy a választott óvodába óvodai nevelésre köteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban , vagy köteles az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést kérni. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, mely jogviszony a beíratás nap ján jön létre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

 

Adatlap a 2024/2025. évi beiratkozáshoz

 

Felvételi körzetek

 

Hírdetmény

 

 

 

Alapítványunk számlaszáma:

18502318-1-07